Top bedrijfsleven gaat samen met startups innovatie in Nederland aanjagen
5 March, 2021 by
Top bedrijfsleven gaat samen met startups innovatie in Nederland aanjagen
Administrator
| No comments yet


De top van het Nederlandse bedrijfsleven komt vandaag met aanbevelingen en acties om de

samenwerking tussen corporates en startups duurzaam te verbeteren. Doel is innovatie in Nederland

te versnellen. Een van de acties is om kennis en een tool beschikbaar te stellen voor ondernemers –

groot en klein ‐ die sneller willen innoveren en daarin succesvol met startups willen samenwerken.

Daarnaast hebben 19 Nederlandse corporates toegezegd het komende jaar gezamenlijk meer dan

300 samenwerkingen met startups aan te gaan.

Dat zijn een paar resultaten van één jaar samenwerking en het delen van kennis en ervaring in COSTA

verband. COSTA, dat staat voor ‘samenwerking COrporates & STArtups’, werd een jaar geleden

vanuit StartupDelta gelanceerd met KPN CFO Jan Kees de Jager in de rol van ambassadeur. Naast KPN

waren, AkzoNobel, DSM, Eneco, ING, KLM, NS, Philips, Port of Rotterdam, Rabobank, Shell, Thales

Nederland BV, Unilever, ANWB en ASML hier op hoog niveau bij betrokken.

Jan Kees de Jager, ambassadeur van COSTA: “De bij COSTA betrokken bedrijven zijn stuk voor stuk

vooraanstaande, innovatieve Nederlandse corporates. Allemaal delen ze hetzelfde uitgangspunt:

door met startups samen te werken kun je innovatie sneller vormgeven en vertalen naar relevante

producten en diensten. Die innovatiekracht vormt de basis voor economische groei en is belangrijk

voor toekomstige werkgelegenheid en welvaart van Nederland. Wij nodigen alle Nederlandse

bedrijven en organisaties uit de kennis en kunde binnen COSTA te gebruiken om verder te innoveren

en Nederland vooruit te helpen”.

COSTA onderzoekt vragen als: Hoe kan de organisatie het best worden ingericht om innovatie met

startups te stimuleren? Hoe vergemakkelijk je het contact tussen corporate en startup? En, hoe kan

een bedrijf meer ruimte bieden aan startups om leverancier te worden?

 

Corporate Startup Readiness Tool

Een van de uitkomsten van COSTA is een Corporate Startup Readiness Tool, ontwikkeld door Erasmus

Center of Entrepreneurship en Corporate Venturing Network. De tool een online scan waarmee

bedrijven snel en eenvoudig kunnen beoordelen in hoeverre zij klaar zijn om een samenwerking met

startups succesvol aan te gaan. De tool bevat best practices en laat zien wat een bedrijf kan doen als

uit de scan blijkt dat een aantal voorwaarden voor een succesvolle samenwerking met startups niet,

of nog niet aanwezig is. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om het kenbaar maken van een heldere focus

op welk gebied innovatie én de samenwerking met startups wordt gezocht.

De Corporate Startup Readiness Tool is gratis en kan online ingevuld worden op

https://readytoteamup.com.

 

Verbinding met startups

Als startups met corporates willen samenwerken is het vaak moeilijk de juiste ingang te vinden. Eén

aanspreekpunt of adres voor startups kan dan uitkomst bieden en alle COSTA deelnemers hebben

toegezegd dit bij hun organisatie in te richten. De volledige lijst van eerste aanpreekpunten is te

vinden op www.vno‐ncw.nl en www.mkb.nl.

 

Launching customership

Wanneer startups en corporates samenwerken, kan innovatie worden versneld. Bijvoorbeeld door

het samen ontwikkelen van een nieuw product of dienst, launching customer te worden van de

startup of de distributie van producten en diensten van de startup te faciliteren. Concreet hebben de

15 COSTA deelnemers en nog vier andere bedrijven (PortXL, Vopak, IBM Nederland en TNO)

toegezegd binnen één jaar vanaf 30 mei 2017 samen ruim 300 samenwerkingen met startups aan te

gaan.

 

COSTA partners en vervolg

Het COSTA initiatief zal vanaf vandaag verder gedragen worden door VNO‐NCW, MKB Nederland en

Corporate Venturing Network. Samen gaan zij zich op basis van de COSTA resultaten inzetten voor

het versterken van innovatie en het Nederlandse ecosysteem voor startups. Alles om BV Nederland

innovatiever, sterker en wendbaarder te maken.

Leendert‐Jan Visser, directeur verenigingszaken VNO NCW en MKB Nederland: “De samenwerking

tussen grote bedrijven en start ups is belangrijk voor de innovatiekracht van Nederland. We zetten

ons in om deze verder te versterken en willen dit ook verbreden naar het MKB”.

De resultaten van COSTA zijn mede tot stand gekomen dankzij Corporate Venturing Network,

Rotterdam School of Management, Erasmus Center of Entrepreneurship, Ministerie van Economische

Zaken, VNO‐NCW, MKB‐Nederland, en Gemeente Eindhoven‐Brainport. Ze worden vandaag in

Eindhoven gepresenteerd in aanwezigheid van de betrokken partijen en de Special Envoy van

StartupDelta, Constantijn van Oranje.

 

Voor informatie over de Corporate Startup Readiness Tool:

 Corina Kuiper, Director en Board Member Corporate Venturing Network,

[email protected], corporateventuringnetwork.com.

 Vareska van de Vrande, Prof. of Collaborative Innovation and Business Venturing, Erasmus

Universiteit, [email protected].

Voor interviewverzoeken en vragen over het COSTA initiatief:

 Victorina de Boer, KPN Mediarelaties, [email protected]m of tel. (+31) 70 – 44 66 300.

www.kpn.com

Sign in to leave a comment