Bekijk hier het StartupDelta Manifest: 11 maatregelen die het Nederlandse startup-klimaat verbeteren
5 March, 2021 by
Bekijk hier het StartupDelta Manifest: 11 maatregelen die het Nederlandse startup-klimaat verbeteren
Administrator
| No comments yet


De afgelopen jaren is er gelukkig veel aandacht geweest voor startups en hun groeikansen in Nederland. Er is een startupvisum gekomen voor buitenlandse startups die in zich in Nederland willen vestigen. De belastingen voor startups zijn verlaagd en er zijn meer investeringskansen voor startups.

Mede door het specifieke startupbeleid is Nederland inmiddels doorgedrongen tot de top 4 van startuplanden in Europa. Maar we zijn er nog niet…. Want we willen de nummer 1 startup-hub van Europa worden! De verkiezingen en een nieuw kabinet bieden daarvoor kansen!

Dit zijn de punten die StartupDelta gerealiseerd wil zien in het volgende kabinet, to pave the way for startups and scale-ups!

 

1.Durfkapitaal aantrekkelijk maken

Om meer family, friends and fools in de vroege fase van startups te laten investeren, moeten die investeringen fiscaal aantrekkelijker worden gemaakt, door durfkapitaal fiscaal aftrekbaar te maken.

 

2.Aandelen als loon

Talent aan je binden is een grote uitdaging voor startups in de vroege fase. Het kunnen belonen van werknemers met aandelen als loon is daarvoor van belang. De belastingheffing op die aandelen moet uitgesteld worden tot de aandelen worden verzilverd, zodat werknemers geen cash-flow problemen krijgen.

 

3.Buitenlandse Venture Capitalists naar Nederland halen

Voor de grotere investeringsronden moeten Nederlandse startups nog te vaak uitwijken naar het buitenland. Door buitenlandse VC’s naar Nederland te halen, kunnen scale-ups in Nederland gefinancierd worden en hier verder groeien.

 

4.Handelsmissies naar internationale startup-events

Beurzen als de consumer electronics show (CES) in Las Vegas of Slush in Helsinki zijn belangrijke evenementen om Nederlandse startups in beeld te brengen bij potentiele klanten en investeerders. Nederland moet daarom gerichte startup-missies gaan organiseren naar deze events.

 

5.Versoepeling regelgeving voor nieuwe technologieën

Wet- en regelgeving houdt vaak geen rekening met nieuwe technologieën en kan daarom onbedoeld beperkend zijn. Denk aan drones of bijvoorbeeld sharing-platforms. Wet- en regelgeving zou daarom standaard een experimenteerartikel moeten bevatten die ruimte biedt voor sociale innovatie of nieuwe technologieën.

 

6.Overheid als launching customer

Startups hebben klanten nodig! En de overheid moet daarbij het goede voorbeeld geven. Door bij aanbestedingen geen onnodige barrières voor startups op te werpen en door op ieder ministerie een startup-officer aan te stellen kan de overheid vaker launching customer zijn.

 

7.Ondernemerschap en coderen in het onderwijs

Er is nu al een tekort aan tech en ICT-talent in Nederland en de verwachting is dat dit tekort alleen maar groter wordt. In het onderwijs moet daarom meer aandacht komen voor coderen, techniek, maar ook ondernemerschap. De 21st century is begonnen! Maar nog lang niet op alle scholen. Een nieuw onderwijsprogramma is hard nodig.

 

8.Soepeler visumbeleid voor buitenlands talent

Om het tekort aan tech-talent voor startups en scale-ups op te kunnen vangen, moet het makkelijker worden voor buitenlands talent om bij Nederlandse startups en scale-ups aan de slag te gaan. We willen de salariseis voor de kennismigrantenregeling verlagen en het voor buitenlandse studenten makkelijker maken in Nederland te blijven en te gaan ondernemen.

 

9.Flexibelere arbeidsmarkt

Startups moeten snel kunnen schalen. De drempel om personeel aan te nemen moet dus laag zijn. Nu is het werkgeverschap met teveel risico’s omgeven. Een flexibele arbeidsmarkt met minder risico’s voor werkgevers en nieuwe zekerheden voor werknemers is nodig in deze tijd van snelle technologische verandering.

 

10.Meer wetenschappelijke spin-outs

In de wetenschap draait het nog te veel om publiceren en nog te weinig om het omzetten van kennis in nieuwe bedrijven. Door de hogescholen en universiteiten uit te dagen en te belonen voor kennisoverdracht kan het aantal kennisintensieve startups groeien en wordt kennis beter benut.

 

11.Notaris-loze B.V.

De verplichte gang naar de notaris voor het starten van een B.V. of voor het wijzigen van de aandeelhouders wordt door startups gezien als een onnodige barrière en kostenpost. Het moet dus mogelijk worden online een bedrijf te starten; de notaris-loze B.V.

 

Sign in to leave a comment